زیستگاه پسته

پسته یک گیاه بیابانی است و دربرابر خاک شور بسیار مقاوم است. پسته به خوبی می تواند با آبیاری آبی که دارای 3000-4000 پی پی ام از نمکهای محلول است رشد کند. درخت پسته نسبتا در شرایط مناسب مقاوم بوده و می تواند درجه حرارت بین 20- درجه سانتیگراد در فصل زمستان و 48 درجه سانتیگراد در فصل تابستان را تحمل کند. این درخت نیاز به یک موقعیت آفتابی و خاک با زهکشی مناسب دارد. درختان پسته در شرایط رطوبت بالا ضعیف، و در زمستان در صورتی که دریافت آب بیش از حد و خاک به اندازه کافی برای تخلیه آن مناسب نباشد مستعد ابتلا به پوسیدگی ریشه می باشد. تابستان های گرم و بلند برای رسیدن مناسب میوه مورد نیاز است.

Contact Us

📧Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

📞Tel:+98(35)32513010

📞Tel:+98(35)32513020

📠Fax:+98(35)32523992