تاریخچه پسته

پسته، یک درخت کوچک که در ابتدا از آسیای مرکزی و خاور میانه آمده است. درختان پسته را می توان در مناطق ایران، سوریه، لبنان، ترکیه، یونان ، تونس، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هند، پاکستان، مصر، ایتالیا (سیسیل)، ازبکستان، افغانستان (به ویژه در استان سمنگان و بادغیس)، و ایالات متحده، به طور خاص در کالیفرنیا یافت.

باستان شناسان از کاوش و حفاری در جارمودر شمال شرقی عراق شواهدی پیدا کرده اند که دانه های پسته، مواد غذایی معمول در 6750 سال پیش از میلاد بوده است. گفته شده باغ های معلق بابل در طول سلطنت شاه Merodach - Baladanدر حدود 700 سال قبل از میلاد، دارای درختان پسته بوده است. پسته مدرن برای اولین بار در غرب آسیا کشت شد که برای مدت زیادی محصول مهم در نقاط سرد ایران و عراق بوده است. کشت پسته در دنیای مدیترانه از ایران و از طریق سوریه گسترش یافت.

Contact Us

📧Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

📞Tel:+98(35)32513010

📞Tel:+98(35)32513020

📠Fax:+98(35)32523992